АГРАРНІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)

Я. П. Цецик

Анотація


У статті проаналізовано розвиток аграрних відносин у Волинській губернії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. З’ясовано причини, що впливали на розвиток сільського господарства краю. Окрему увагу приділено дослідженню факторів, які зумовлювали зміну земельних відносин у регіоні.

Ключові слова


Волинь, сільське господарство, селяни, поміщики

Повний текст:

PDF

Посилання


Власюк І. М. Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900–1917 рр.) / І. М. Власюк // Сторінки історії : Збірник наукових праць. — К. : Політехніка, 2010. — Вип. 30. — С. 60–71.

Волынский земский календарь для г.г. корреспондентов текущей сельскохозяйственной статистики на 1914 год. — Житомир : Работник, 1914. — 175 с.

Гаврищук А. П. Революційні виступи трудящих Волині у 1905–1907 рр. / А. П. Гаврищук // Велика Волинь: минуле й сучасне: Матеріали Міжнародної наукової краєзнавчої конференції, жовтень 1994. — Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. — С. 142–145.

Державний архів Рівненської області (далі ДАРО). — Ф. 21. — Оп. 1. — Спр. 127. — Арк. 1.

ДАРО. — Ф. 21. — Оп. 1. — Спр. 162. — Арк. 1.

ДАРО. — Ф. 358. — Оп. 1. — Спр. 49. — Арк. 1–3.

Ігнатова Л. Р. Економічне становище українського селянства у складі Російської імперії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. — Вип. 32. — К. : Політехніка, 2011. — С. 62–70.

Історія українського селянства. Нариси в 2 т. — Т. 1. — К. : Наукова думка, 2006. — 631 с.

Обзор Волынской губернии за 1899 год. — Житомир : Волынская губернская типография, 1900. — 75 с.

Обзор Волынской губернии за 1908 год. — Житомир : Волынская губернская типография, 1909. — 164 с.

Обзор Волынской губернии за 1913 год. — Житомир : Волынская губернская типография, 1914. — С. 12.

Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861–1939) / Р. Н. Оксенюк. — Львів : Каменяр, 1970. — 276 с.

Памятная книга Волынской губернии на 1914 год. — Житомир: Волынская губернская типография, 1913. — 549 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. — Т. VIII. Волынская губерния. — Спб., 1904. — 281 с.

Статистика землевладения 1905 года. — Вып. XLI. Волынская губерния. — Спб. : Типо-литография М. Я. Машкова, 1906. — 54 с.

Статистический обзор Волынской губернии за 1900 год. — Житомир : Волынская губернская типография, 1901. — 160 с.

Теплицький В. П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні (60–90-ті роки ХІХ ст.) / Теплицький В. П. — К.: Видавництво АН УРСР, 1959. — 308 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87357

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.