МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ПРОФЕСОРА П. МІНЯЄВА (1868–1958 рр.)

Автор(и)

 • С. М. Ховрич

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86767

Анотація

Спираючись передусім на архівні документи, а також наукову літературу, автор статті проаналізував життєвий та науково-педагогічний шлях професора Павла Міняєв (1868–1958 рр.), зосередивши увагу на найменш досліджених сторінках його біографії.

Посилання

 1. Вінцковський Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941–1944 рр.) / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Український історичний журнал. — 2007. — № 5 (476). — С. 123–134.
 2. Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ». Музей історії КПІ. — Автобіографія доктора технічних наук, професора Міняєва Павла Олексійовича. Автограф П. О. Міняєва. — Одеса, 02.IV.1945 р. — Рос. мовою. — Арк. 1–2.
 3. Там само. — Атестат професора ПР № 003042 про присудження вченого звання професора по кафедрі «будівельної механіки корабля». Москва, 4 березня 1946 р.
 4. Там само. — Лист екіпажу НВС «Професор Міняєв» — Ользі Олексіївні Міняєвій. — Одеса, Без дати. — Рос. мовою. — Арк. 1.
 5. Там само. — П. О. Міняєв. Лист-клопотання № 8184. Директор КПІ К. Г. Дементьєв. — Київ, 13 липня 1909 р. — Нім. мовою. — Арк. 1.
 6. Там само. — Охоронне свідоцтво № 40186 П. О. Міняєва. — 20 липня 1909 р. — Рос. мовою. — Арк. 1.
 7. Там само. — Перелік наукових праць П. О. Міняєва. — Без дати. — Рос. мовою. — Арк. 2.
 8. Там само. — Посвідчення № 155 професора Одеського інституту інженерів водного транспорту П. О. Міняєва. — Одеса, 25.09–31.12.1940 р. — Рос. мовою.
 9. Там само. — Посвідчення № 270 про те, що П. О. Міняєв був слюсарем Ржевських майстерень. Копія. — 13 травня 1889 р. — Рос. мовою. — Арк. 1.
 10. Там само. — Посвідчення № 827 про нагородження П. О. Міняєва згідно з наказом № 617 від 19.11.1940 р. значком «Почесному працівникові Морського флоту». Автограф наркома морського флоту СРСР. — Москва, 21 листопада 1940 р.
 11. Там само. — Посвідчення № 901 від 1 серпня 1896 р. видане П. О. Міняєву. — Витегра, 1896 р. — Рос. мовою. — Арк. 1 зв.
 12. Там само. — Телеграми екіпажа корабля «Професор Міняєв» — О. О. Міняєвій і навпаки. — Одеса, Ленінград, 1970-і рр. — Рос. мовою. — Арк. 1–24.
 13. Там само. — Фотографія корабля «Професор Міняєв».
 14. Там само. — Фотокартка чорно-біла одного із перших випускників КПІ П. О. Міняєва. — 1902 р. Оригінал.
 15. Из истории Киевского политехнического института: Сб. док. и мат. — К. : Издво Киев. ун-та, 1961. — Т. 1: 1898–1917. — 387 с.
 16. Институт расправляет крылья // Одесский политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918–1968) / Авт.-сост.: Е. И. Цымбал, В. В. Никулин. — К. : Издво Киев. ун-та, 1968. — С. 20–40.
 17. История Одесского политехнического в очерках / Под ред. В. П. Малахова; Авт.сост.: Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь. — О. : Астропринт, 2003. — 652 с.
 18. Макаров В. Окупаційні війська Німеччини та її союзників в Україні у 1941–1944 рр. і відношення до них населення України / В. Макаров, Н. Зельницька // Воєнна історія. — 2005. — № 1–2. — С. 88–95.
 19. Михайлуца М. Відображення процесу формування і участі у боях «Русской освободительной армии» (РОА) на сторінках трансністрійської преси / М. Михайлуца // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. пр. — К. : Ін-т іст. Укр. НАН України, 2010. —
 20. Вип. 13. — С. 100–106.
 21. Миняев П. А. Расчет прочности и конструкция речных деревянных судов / Миняев П. А. — М. : Госмориздат, 1940. — 96 с.
 22. Мошнянский А. Выпускники Одесского Водного / Мошнянский А. — О. : Астропринт, 2002. — 101 с.
 23. Мошнянский А. Эпоха юности Водного в лицах / А. Мошнянский // Мошнянский А. Звезда по имени ОИИМФ: Повесть. Рассказы / Мошнянский А. — 2 изд-е, допол. — О. : Астропринт, 2001. — С. 119–146.
 24. Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Мюллер Н. — М. : Вече, 2010. — 367 с.
 25. Сліпенький Р. Я. Історія створення і діяльності інституту в 1898–1917 рр. / Р. Я. Сліпенький // Київський політехнічний інститут: Нариси історії. — К. : Наук. думка, 1995. — С. 3–40.
 26. Ховрич С. Н. Первый выпуск КПИ: Малоизвестные факты / С. Н. Ховрич // Киевский вестник. — 2004. — № 5 (5868). — С. 3.
 27. Ховрич С. М. Роль ХТІ та КПІ у розвитку науково-технічної думки в Україні / С. М. Ховрич // Україна на шляху незалежності: Мат. регіон. студ. наук.-теор. конф., присвяч. 10-річчю відродж. Укр. державн. Харків, 15–16 травня 2001. — Х. : НТУ «ХПІ», 2001. — С. 389–392.
 28. Шайкан В. О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в період Другої світової війни: Монографія / Шайкан В. О. — Кривий Ріг : Мінерал, 2005. — 468 с.
 29. Шайкан В. Повсякдення українців у роки німецької окупації 1941–1944 / Шайкан В. — К., 2010. — 79 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ховрич, С. М. (2016). МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ПРОФЕСОРА П. МІНЯЄВА (1868–1958 рр.). Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86767

Номер

Розділ

Статті