УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЯ У 1990-х рр.: РОЗВИТОК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

 • В. В. Головко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86754

Анотація

Стаття присвячена початковому етапу ринкових трансформацій у гірничо-металургійному комплексі України. Зокрема, розглянуто ідеологічній засади тогочасних політичних еліт щодо стратегії розвитку промисловості та економіки, описано технологічний та економічний стан металургійної галузі у 1990-х рр.

Посилання

 1. Антонов В. На переднем крае борьбы с кризисом / В. Антонов // Виктор Гладуш — личность на фоне эпохи. Воспоминания современников. — К. : Экспресс-Полиграф,
 2. — С. 244–252.
 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/fin/fin_ric/fin_u/2003.html
 4. Інтерв’ю П. Шелеста журналу «Київ» // Петро Шелест: «Справжній суд історії ще попереду». Спогади, щоденники, документи, матеріали / Упоряд.: В. Баран, О. Мандебура та ін.; За ред. Ю. Шаповала. — К. : Генеза, 2003. — 808 с.
 5. Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін. — К. : Ніка-Центр, 2011. — Т. 2. — 608 с.
 6. Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Касьянов Г. — К. : Наш час, 2008. — 432 с.
 7. Кипиани В. «Щербицкий сказал — какой дурак придумал слово перестройка?..» (интервью с Л. Кравчуком) : [Електронний ресурс] / В. Кипиани, В. Федорин // Историческая правда, 10.09.2011. — Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/09/10/53558/
 8. Коксохимия. Анализ. Рекомендации // Металл Бюллетень. Украина. — 1998. — № 5 — С. 6–12.
 9. Минпромполитики пытается воспрепятствовать росту производства металлургической продукции // Металл Бюллетень. Украина. — 1998. — № 3. — С. 54–55.
 10. Падалка С. Приватизація в Україні: перші підсумки та уроки (1991–2009): Монографія / Падалка С. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — 362 с.
 11. Перевооружение черной металлургии Украины. Отчет по диагностике состояния отрасли (июнь 1997). — 205 с.**
 12. Плющ М. Перебудовні процеси в економіці України / М. Плющ // Перебудова: задум і результати в Україні (до 10-річчя проголошення курсу на реформи). Матеріали науково-теоретичного семінару. — К. : Ін-т історії України, 1996. — 46 с.
 13. Плющ М. Промисловість України у 80–90-і роки: люди, проблеми, уроки / Плющ М. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — 335 с.
 14. Пустовойтенко В. Сьома вершина / Пустовойтенко В. — К. : Новий друк, 2007. — 472 с.
 15. Darden K. Economic Liberalism and Its Rivals. The formation of International Institution among the Post-Soviet States / Darden K. — New York : Cambridge University Press, 2009. — P. 172.
 16. Goldsmith B. Economic Liberalism and Security Preferences : A Comparative Case Study of Russia and Ukraine in the 1990s / B. Goldsmith // Demokratizatsiya. — Vol. 9 — No. 3 — Summer. — 2001. — P. 399–433.

##submission.downloads##

Як цитувати

Головко, В. В. (2016). УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЯ У 1990-х рр.: РОЗВИТОК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86754

Номер

Розділ

Статті