ІСААК МАЗЕПА В ДЕРЖАВОТВОРЕННІ В УНР ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ

Автор(и)

  • В. Г. Гаврик

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86695

Анотація

У статті на основі широкого кола спеціальної літератури та неопублікованих джерел розглядається внесок Ісаака Мазепи у державне будівництво в Україні доби Директорії УНР.

Посилання

Вісник Української Народної Республіки. — 1919. — 7 лютого. — Ч. 4.

Лешкович Н. Становлення державності в Україні / Лешкович Н. — К. : Альтер- нативи, 2000. — 360 с.

Політична історія України ХХ ст. : У 6 т. / Редкол. І. Ф. Курас (голова) та ін. — К. : Ґенеза, 2002–2003. — Т. 2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реа- лії (1917–1920) / В. Ф. Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. — 2003. — 488 с.

Робітнича газета. — 1919. — 14 січня.

Робітнича газета. — 1919. — 18 січня.

Робітнича газета. — 1919. — 19 січня.

Робітнича газета. — 1919. — 15 вересня.

Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис / Солдатенко В. — К. : Ли- бідь, 1999.— 975 с.

Українська революція і державність (1917–1920 рр.) // Інститут політичних і ет- нонаціональних досліджень НАН України. — К. : Парламентське вид-во, 1998. — 284 с.

Феденко П. Ісаак Мазепа. Борець за волю України / Феденко П. — Лондон : На- ше слово, 1954. — 228 с.

Феденко П. Ісаак Мазепа в житті і політиці / П. Феденко // Ісаакові Мазепі на віч- ну пам’ять. — Мюнхен — Лондон : Наше слово, 1973. — С. 5–63.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917–1920 рр. В 4-х т. / Христюк П. — Відень, 1921–1922. — Т. 4. — 192 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління в Києві. — Ф. 4453. — Оп. 1. — Од. зб.

Там само. — Оп. 1. — Од. зб. 16. — Арк. 15–113 зв.

Там само. — Оп. 2. — Од. зб. 36. — Арк. 86.

Там само. — Од. зб. 10. — Арк. 101–104.

Яблонський В. Від влади п’ятьох до диктатури одного: Історико-політичний ана- ліз Директорії Української Народної Республіки / Яблонський В. — К. : Альтерпрес, 2001. — 160 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті