ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ у 1895 –1914 рр.

Автор(и)

  • Я. П. Цецик

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86663

Анотація

У статті досліджено діяльність середніх та початкових освітніх закладів на Волині у 1895–1914 рр., проаналізовано вплив на них органів державної влади.

Посилання

  1. Державний архів Рівненської області. — Ф. 13. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 1–7.
  2. Державний архів Рівненської області. — Ф. 13. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 1–5.
  3. Державний архів Рівненської області. — Ф. 215. — Оп. 2. — Спр. 1045. — Арк. 1–455.
  4. Добровольська В. А. Навчання в інститутах шляхетних дівчат Півдня України дру- гої половини ХІХ — на початку ХХ століття / В. А. Добровольська // Історичний архів. Наукові студії: Зб. Наук. праць. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. — Вип. 3. — С. 114–117.
  5. Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. Издание Волынского статис- тического комитета. — Житомир : Волынская губ. типография, 1913. — 549 с.
  6. Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. — Спб., 1904. — Т. VIII. — Волынская губерния. — С. 14.
  7. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2-х т. / Полонська-Василенко Н. — К. : Либідь. — Т. 2. — С. 374.
  8. Рудницька Н. В. Професійна освіта євреїв на Волині у ХІХ — на початку ХХ сто- літь / Н. В. Рудницька. // Український історичний журнал. — 2001. — № 6. — С. 123–132.
  9. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Ко- лективна монографія у трьох частинах. — К. : НАН України Інститут історії, 1999. — Ч. 2. — 488 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Цецик, Я. П. (2016). ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ у 1895 –1914 рр. Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86663

Номер

Розділ

Статті