РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЖІНКИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Автор(и)

  • В. В. Кукса НТУУ "КПІ"

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86652

Анотація

Досліджуються роль та значення жінок козацької України як у культурно-історичному творенні духовних і матеріальних цінностей суспільства, так і в державотворенні.

Посилання

Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / Апанович О. М. — К. : Дніпро, 1991. — 355 с.

Апанович О. М. Роль жінки в козацькому вихованні / О. М. Апанович // Неопа- лима купина. Народознавство, історія. — К. : Генеза, 1993. — 144 с.

Боплан, Гійом Левасер де. Опис України. Українські козаки та їх останні гетьма- ни / Боплан Г. Л. де.— Львів : Каменяр, 1990. — 301 с.; іл.

Гамалій Д. Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи / Д. Гамалій // Нове життя. Громадсько-політична газета Броварщини. — 1993. — 19 січня.

Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків / Драгоманов М. — К., 1917, — 215 с.

Козуля О. Жінки в історії України / Козуля О. — К. : Український центр духовної культури, 1993. — 256 с.

Луговий О. Л. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / Луговий О. Л. — К. : Дніпро, 1994. — 335 с.

Мицик Ю. А. Як козаки воювали / Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. — Дніпропетровськ : Січ, 1991. — 302 с.

Огієнко І. Історія культурного життя українського народу / Огієнко І. — К. : Абрис, 1991. — 272 с.

Ролле Й. Й. Жінки при чигиринському дворі / Ролле Й. Й. — К. : Україна 1994. — 130 с.

Січинський В. Чужинці про Україну / Січинський В. — К. : Довіра, 1992. — 255 с.

Скляренко В. В. 100 знаменательных женщин Украины. — Харьков : Фолио, 2008, — 509 с.

Скляренко В. В., Иовлева Т. В., Мац В. А. 100 знаменитых / Скляренко В. В., Иов- лева Т. В., Мац В. А. — Харьков : Фолио, 2003. — 240 с.

Сільські вісті 2010. — 18 травня.

Сільські вісті 2010. — 1 жовтня.

Сільські вісті 2012. — 10 березня.

Тацька Н. Клейноди нашої душі / Н. Тацька // Радянська жінка. — 1991. — № 8.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Яворницький Д. І. — К. : Наукова думка. — 1990. — Т. 1. — 592 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті