РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЖІНКИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Автор(и)

 • В. В. Кукса НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86652

Анотація

Досліджуються роль та значення жінок козацької України як у культурно-історичному творенні духовних і матеріальних цінностей суспільства, так і в державотворенні.

Посилання

 1. Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / Апанович О. М. — К. : Дніпро, 1991. — 355 с.
 2. Апанович О. М. Роль жінки в козацькому вихованні / О. М. Апанович // Неопа- лима купина. Народознавство, історія. — К. : Генеза, 1993. — 144 с.
 3. Боплан, Гійом Левасер де. Опис України. Українські козаки та їх останні гетьма- ни / Боплан Г. Л. де.— Львів : Каменяр, 1990. — 301 с.; іл.
 4. Гамалій Д. Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи / Д. Гамалій // Нове життя. Громадсько-політична газета Броварщини. — 1993. — 19 січня.
 5. Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків / Драгоманов М. — К., 1917, — 215 с.
 6. Козуля О. Жінки в історії України / Козуля О. — К. : Український центр духовної культури, 1993. — 256 с.
 7. Луговий О. Л. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / Луговий О. Л. — К. : Дніпро, 1994. — 335 с.
 8. Мицик Ю. А. Як козаки воювали / Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. — Дніпропетровськ : Січ, 1991. — 302 с.
 9. Огієнко І. Історія культурного життя українського народу / Огієнко І. — К. : Абрис, 1991. — 272 с.
 10. Ролле Й. Й. Жінки при чигиринському дворі / Ролле Й. Й. — К. : Україна 1994. — 130 с.
 11. Січинський В. Чужинці про Україну / Січинський В. — К. : Довіра, 1992. — 255 с.
 12. Скляренко В. В. 100 знаменательных женщин Украины. — Харьков : Фолио, 2008, — 509 с.
 13. Скляренко В. В., Иовлева Т. В., Мац В. А. 100 знаменитых / Скляренко В. В., Иов- лева Т. В., Мац В. А. — Харьков : Фолио, 2003. — 240 с.
 14. Сільські вісті 2010. — 18 травня.
 15. Сільські вісті 2010. — 1 жовтня.
 16. Сільські вісті 2012. — 10 березня.
 17. Тацька Н. Клейноди нашої душі / Н. Тацька // Радянська жінка. — 1991. — № 8.
 18. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Яворницький Д. І. — К. : Наукова думка. — 1990. — Т. 1. — 592 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кукса, В. В. (2016). РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЖІНКИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ. Сторінки історії, (34). https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86652

Номер

Розділ

Статті