ПАМ’ЯТКИ НАУКИ Й ТЕХНІКИ В МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ: ІСТОРІЯ МУЗЕЄФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • О. Жам Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Україна
  • Ю. Фігурний Науково-дослідний інститут українознавства, Україна
  • Ю. Лєбєдєва Науково-дослідний інститут українознавства, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294447

Анотація

У статті охарактеризовано пам’ятки науки і техніки Музею народ-
ної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (м. Переяслав Ки-
ївської обл., Україна). До розгляду залучено об’єкти сільськогосподарсько-
го виробництва (водяні млини та вітряки); об’єкти народних промислів і
ремесел (кузня, олійня, ободопарня, шишкосушарня, смолокурня, гончарна
піч); об’єкти шляхового будівництва (пішохідний міст Є. О. Патона). Ха-
рактерною особливістю цих об’єктів є оригінальність, автентичність, уні-
кальність, що і є їхньою науково-технічною, архітектурною, історичною,
етнологічною, мистецькою та іншою культурною цінністю. Нині зазначені
споруди й конструкції взято на облік як нерухомі об’єкти науки і техніки.
Об’єкти цієї групи вітчизняної культурної спадщини є на сьогодні однією
з найменш вивчених і облікованих груп пам’яток, у зв’язку з чим станов-
лять потенційний інтерес для дослідників історії виробництва й техніки.
Згадуються персоналії, пов’язані з досліджуваними пам’ятками, та осо-
би, завдяки яким ці пам’ятки було музеєфіковано. Зроблено висновки про
важливість всебічного дослідження музейних пам’яток науки й техніки, не лише з позицій втілення досягнень тогочасної наукової й технічної дум-
ки, а й організації виробництва, устаткування, модернізації, різночасових
переобладнань, оздоблення тощо. Наголошено, що пам’ятки науки і тех-
ніки переяславського скансену є важливою частиною історико-культурної
спадщини України, технічного розвитку виробництва і техніки Середньої
Наддніпрянщини ХІХ — початку ХХ ст.
Ключові слова: Україна; українець; Переяслав; скансен; пам’ятка науки і техніки; музеєфікація

##submission.downloads##

Як цитувати

Жам, О., Фігурний, Ю., & Лєбєдєва, Ю. (2023). ПАМ’ЯТКИ НАУКИ Й ТЕХНІКИ В МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ: ІСТОРІЯ МУЗЕЄФІКАЦІЇ. Сторінки історії, (57). https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294447

Номер

Розділ

Статті