Перший український випробувальний артилерійський полігон: створення і початок діяльності (1931–1941)

Автор(и)

  • Н. Кушлакова Західнодонбаський інститут «ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна
  • В. Савчук Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294442

Анотація

З перших днів незалежності України воєнна безпека набула актуально-
сті, а в сучасних умовах на перший план вийшли й проблеми зміцнення обо-
роноздатності. Досвід створення та діяльності провідних підприємств
оборонної промисловості України ХХ ст. може стати в нагоді. Одним з
таких підприємств став Павлоградський механічний завод із його випро-
бувальним полігоном. За допомогою обраного теоретико-методологічного
інструментарію було зроблено історичну реконструкцію народження та
перших років діяльності Павлоградського артилерійського випробувального
полігону. Спираючись на першоджерела, визначено основні завдання поліго-
ну — контрольні випробування боєприпасів. У дослідженні з’ясовано, що в
той період не існувало жодного навчального закладу, цивільного чи військо-
вого, де готували б керівні кадри для полігонів, тому майже все керівниц-
тво полігону становили військові, які набиралися відповідного досвіду під
час практичної діяльності. Висвітлено окремі епізоди життя і діяльності
перших начальників Павлоградського випробувального полігону. Дослідже-
но діяльність полігону в довоєнний період, оцінено його результативність
за двома основними показниками: кількістю пострілів та тривалістю ви-
пробування однієї партії певного виду боєприпасів. Встановлено, що 1938 р.
Павлоградський артилерійський полігон набув статусу галузевого з випро-
бування авіаційних боєприпасів. З’ясовано, що напередодні Другої світової
війни полігон загалом відповідав сучасним вимогам й успішно випробову-
вав боєприпаси. Випробувальну базу Павлоградського полігону було значно
зміцнено, зросли й обсяги випробувань, багато зроблено для випробування
авіаційних виробів. Доведено, що Павлоградський артилерійський випробу-
вальний полігон — перший і єдиний на теренах України у 1930-х рр., став
потужною випробувальною базою СРСР, яка за обсягами робіт і ефектив-
ністю значно перевищувала аналогічні полігони того часу (Софрінський,
Чапаєвський, Уральський).
Ключові слова: Павлоградський механічний завод, артилерійський полігон, випробування, боєприпаси, Друга світова війна.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кушлакова, Н., & Савчук, В. (2023). Перший український випробувальний артилерійський полігон: створення і початок діяльності (1931–1941). Сторінки історії, (57). https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294442

Номер

Розділ

Статті