ПОЗБАВЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ПОДІЛЬСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Автор(и)

  • О. Стадник Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
  • Н. Кузьмінець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294440

Анотація

У статті ретроспективно проаналізовано становлення і еволюцію радян-
ської виборчої системи та практики її реалізації в період нової економічної
політики на прикладі Подільського регіону (сучасні Вінницька і Хмельницька
обл.); показано методи діяльності партійно-радянських органів, спрямованих
на позбавлення виборчих прав окремих категорій мешканців як засобу забезпе-
чення підконтрольності та передбачуваності виборів та як форми соціальної
дискримінації й нейтралізації значної частини незадоволених більшовицьким
режимом. Автори на основі аналізу виявлених архівних матеріалів як основ-
ного джерела розглядають форми і методи державної політики, спрямовані
на формування механізму підконтрольності та передбачуваності виборчого
процесу, важливим інструментом якого було створення інституту позбав-
ленців. Простежено тогочасні правові й політичні підстави позбавлення ви-
борчих прав у ході виборчих кампаній 1921–1928 рр. З позицій конкретного
регіонального дослідження охарактеризовано специфіку виборчого процесу
на Поділлі в контексті становлення радянської виборчої системи.
Ключові слова: радянська влада, виборча система, виборчі права, позбавленці, Поділля, нова економічна політика, селянство.

##submission.downloads##

Як цитувати

Стадник, О., & Кузьмінець, Н. (2023). ПОЗБАВЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ПОДІЛЬСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ. Сторінки історії, (57). https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294440

Номер

Розділ

Статті