РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В ФОРМУВАННІ МЕРЕЖІ ОСЕРЕДКІВ ЧОРНОСОТЕНЦІВ НА ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • О. Мельничук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
  • Я. Цецик Національний університет водного господарства та природокористування, Україна
  • Ю. Олексін Національний університет водного господарства та природокористування, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294435

Анотація

Досліджено роль православного кліру у формуванні організаційної мере-
жі Союзу російського народу на Волині на початку ХХ ст. Охарактеризова-
но роль Почаївсько-Успенської лаври в організації осередків чорносотенців
на Волині в окреслений період. На основі матеріалів чорносотенної преси
й архівних документів обґрунтовано, що ідейними натхненниками розгор-
тання чорносотенного руху на Волині на початку ХХ ст. було духовенство Російської православної церкви, завдяки старанням якого досить швидко
вдалося сформувати потужну організаційну мережу. До лав чорносотен-
ного руху священики залучали своїх парафіян, вони ж організували значну
кількість сільських осередків СРН на Волині. Всі ключові посади в органі-
зації у досліджуваному регіоні займали священнослужителі. Це мало чіт-
ко визначену мету — залучати до лав організації місцевих мешканців і так
зміцнювати виливи в регіоні чорносотенців, діяльність яких, з одного боку,
була спрямована на підтримку імперської влади та реалізацію політики ру-
сифікації, а з іншого сприяла розпалюванню міжнаціональних конфліктів у
тогочасному поліетнічному волинському суспільстві.
Ключові слова: Волинь, ревнитель, чорносотенець, священик, православне духовенство.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мельничук, О., Цецик, Я., & Олексін, Ю. (2023). РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В ФОРМУВАННІ МЕРЕЖІ ОСЕРЕДКІВ ЧОРНОСОТЕНЦІВ НА ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Сторінки історії, (57). https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294435

Номер

Розділ

Статті