КРИЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ НА ТЕРЕНАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В 1882–1897 рр.

Автор(и)

  • В. Крижанівський Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Глухівський національний педагогічний університет, Україна
  • О. Чумаченко Глухівський національний педагогічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294432

Анотація

У статті проаналізовано кризу працевлаштування випускників Глухів-
ського учительського інституту, яка мала такі прикметні ознаки. По-пер-
ше, істотно скоротилася кількість вакансій у міських училищах базового
навчального округу. Так, 1882 р. тільки 37,5% випускників Глухівського ін-
ституту влаштувались у міських училищах Київського навчального окру-
гу. По-друге, виник значний часовий проміжок між закінченням навчання
та працевлаштуванням — від кількох місяців до одного-двох років. Напри-
клад, близько половини випускників Глухівського інституту в 1887–1889
рр. отримували направлення на роботу через рік-два після отримання ди-
плому. По-третє, погіршилася якість штатних посад, що пропонувалися випускникові. Так, 1885 р. 46% випускників інституту отримали направ-
лення не в міські, а в сільські 2-класні училища Полтавської та Чернігів-
ської губ.; 1888 р. вже 40% випускників направляються на роботу в сіль-
ські 2- та 1-класні й міські приходські училища. Завершення кризи 1898 р.
пов’язуємо не стільки з інтенсивною розбудовою мережі міських училищ у
Київському навчальному окрузі, скільки з вимушеним працевлаштуванням
випускників інституту в освітніх закладах Одеського, Ризького, Варшав-
ського навчальних округів.
Ключові слова: Глухів, учительський інститут, навчальний округ, міське училище, вчитель

##submission.downloads##

Як цитувати

Крижанівський, В., & Чумаченко, О. (2023). КРИЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ НА ТЕРЕНАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В 1882–1897 рр. Сторінки історії, (57). https://doi.org/10.20535/2307-5244.57.2023.294432

Номер

Розділ

Статті