РОСІЙСЬКА ПОЛІТИКА В АЗЕРБАЙДЖАНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XIX СТ. (СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД)

Russian Policy in Azerbaijan in the Second Half of the 18th — Early 19th Centuries (a Contemporary View)

Автор(и)

  • М. Іскендерова Інститут історії ім. А. А. Бакіханова НАН Азербайджану, Азербайджан

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.56.2023.288763

Анотація

У статті обґрунтовано і об’єктивно представляється вивчення факторів, що визначили особливу важливість Азербайджану в загарбницькій південнокавказькій політиці Росії в зазначений період. Розглянуті у статті роботи дали змогу об’єктивно оцінити різноманітні методи реалізації експансіоністської політики Росії в Азербайджані, визначити напрями цієї політики та виявити характерні риси у вивченні політичних відносин Азербайджану з Росією в другій половині XVIII — на початку ХІХ ст.

Геополітичне і геостратегічне значення Азербайджану, як і Південного Кавказу, загалом в імперських планах Росії сприяло тому, що політика Росії в цьому регіоні у XVIII — на початку XIX ст. завжди перебувала в центрі уваги дослідників. У статті зроблено спробу історіографічного аналізу праць деяких представників сучасної історіографії, присвячених вивченню російської політики в Азербайджані та її етапів у другій половині XVIII — на початку XIX ст. Розкривається, якою автори бачили суть політики Росії та її інтересів як в Азербайджані, так і на Південному Кавказу загалом. Роботи сучасних дослідників, присвячені цим питанням, дають змогу охарактеризувати гегемоністську політику царизму в регіоні. Аналіз зазначених праць дає можливість простежити відмову від ідеологізованого підходу радянської епохи до досліджуваної проблеми, завдяки чому ці вчені виявили головне — колоніальну сутність політики Росії в Азербайджані в зазначений період.

Важливість скрупульозного історіографічного дослідження політики Росії в Азербайджані випливає з необхідності з’ясування ролі Росії в насильницькому розподілі території Азербайджану та його народу. Новий підхід сучасних дослідників до вивчення азербайджанського вектору південно-кавказької політики Росії дає змогу виявити рівень вивченості історичного коріння багатьох геополітичних процесів сучасності.

Ключові слова: азербайджанське ханство, експансіоністська політика, Катерина II, релігійний чинник, колоніальна сутність.

##submission.downloads##

Як цитувати

Іскендерова, М. (2023). РОСІЙСЬКА ПОЛІТИКА В АЗЕРБАЙДЖАНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XIX СТ. (СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД): Russian Policy in Azerbaijan in the Second Half of the 18th — Early 19th Centuries (a Contemporary View). Сторінки історії, (56). https://doi.org/10.20535/2307-5244.56.2023.288763

Номер

Розділ

Статті