Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

Автор(и)

 • В. А. Кахновіч Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь
 • Г. І. Гончарук Одеський національний політехнічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210155

Ключові слова:

модернізація, історіографія, Білорусь, аграрний розвиток, природні катаклізми, соціальні катаклізми, Голодомор, політика

Анотація

У статті порушується питання Голодомору 1930-х рр. на території Білорусі в розгляді сучасної білоруської історичної науки й публіцистиці. Зроблено висновки щодо місця цієї проблематики в історіографії Білорусі загалом. Але найважливіше, що предмет показано з погляду процесів модернізації, що дає змогу виразно побачити штучну й політичну природу явища Голодомору. Через це можливо простежити відмінності історіографічних процесів у Білорусі й побачити явище в актуальної площині.

Посилання

 1. Бараш, С. И. 1989. История неурожаев и погоды в Европе (по XVI в. н. э.). Ленинград: Гидрометиоиздат.
 2. Бяспалая, М. А. 2009. Эканамічная і сацыякультурнае развіццё беларускай вёскі ў гады нэпа (1921–1927). Мінск: БДУКіМ.
 3. Василенко, В. 2008. Голодомор 1932–1933 годов в Украине как преступление геноцида. Правовая оценка. Київ: Вид. О. Теліги.
 4. Верстюк, В. & Тиліщак, І. 2008. Голодомор. Геноцид українського народу 1932–1933 рр. Київ: Вид. О. Теліги.
 5. Врублевский, А. П. & Протько Т. С. 1992. Из истории репрессий против белорусского крестьянства, 1929–1934 гг. Мінск: Навука і тэхніка.
 6. Голодомор в Беларуси: история геноцида. 2015 [Online]. Available at: http://argumentua.com/stati/golodomor-v-belarusi-istoriya-genotsida
 7. Гриневич, Л. М. 2013. Голод 1928–1929 рр. у радянській Україні. Київ: Ін-т історії України НАНУ.
 8. Груздзіловіч, А. Беларускі галадамор 10 фактаў пра голад у БССР у 30-х і 40-х гадах. Радыё свабода: гісторыя. [Online]. Available at:: https://www.svaboda.org/a/29191603.html. [Accessed 27 May 2018].
 9. Губерт, В. О., сост. 1906. Неурожай и голод в России (1905–1906): Сб. кратких сведений о размерах неурожая и голода в различных местностях России. Санкт-Петербург: Тип. П. П. Сойкина.
 10. Давыдовский, В. 2010. Голодомор в Беларуси. Деды: дайджест публкаций по белорусской истории / сост., науч. ред. А.Е. Тараса. Минск: Харвест. С. 110–115.
 11. Деружинский, В. В. 2012. Забытая Беларусь. Минск: Харвест.
 12. Каракулов, Д. В. 2000. Голод 1921–1922 гг. на Урале: автореф. дисс. канд. ист. наук. Екатернбург: Уральский гос. педагог. университет.
 13. Каунова, Н. Е. 2000. Голод в начале 1930-х гг. в Средне-Волжском крае: автореф. дисс. канд. ист. наук. Самара: Ульяновский гос. ун-т.
 14. Каштелян, И. 2012. Голод в БССР 1946–1947 гг. и репрессивная политика советской власти. Деды. Вып. 10 / сост. А. Е. Тарас. Минск: Харвест. С. 174–186.
 15. Князьков, С. А. 1913. Голод в Древней России. 2-е изд., испр. Санкт-Петербург: Изд. Книжн. Магазина П. В. Луковникова.
 16. Лыч, Г. М. 2003. Трагедыя беларускага сялянства. Мінск: Выдавецтва МІК.
 17. Мицик, Ю., упор. 2003. Український голокост, 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив. Київ: КМ Академія.
 18. Процька, Т. С. 1998. Вынішчэнне сялянства. Вёска Ўсходняй Беларусі пад цяжарам бальшавісцкіх рэпрэсій 1930-х гг. Мінск: БГАКЦ.
 19. Пугавкин, А. С. 1906. Голодающее крестьянство. Очерки голодовки 1898–1899 гг. Санкт-Петербург: Тип. Т-ва. И. Н. Кушнер и Ко.
 20. Раманава, І. 2015. «Лепельская справа» 1937 года ў Беларусі. Беларускі гістарычны агляд. Т. 22. Сшыткі 1–2 (42–43). С. 179–208.
 21. Рыжанкоў, І. М. 2006. Сялянства Беларусі ў вырашэнні грамадска-палітычных і эканамічных праблем (сакавік — кастрычнік 1917 г.): аўтарэф. дыс. канд. гіст. навук. Мінск: БДТУ.
 22. Сарокін, А. М. 1999. На ростаннях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска. Мінск: Тэхналогія.
 23. Смяховіч, М. У. 2017. Сельская гаспадарка Беларусі ў 1943–1991 рр.: этапы развіцця, дасягненні, вопыт. Мінск: Беларуская навука.
 24. Соколов, Н. П. 1987. Голод 1891–1892 годов и общественно-политическая борьба в России: автореф. дисс. канд. ист. наук. Москва: МГИАИ.
 25. Токть, С. М. 2007. Беларуская вёска ў эпоху зменаў: другая палова ХІХ — першая траціна ХХ ст. Мінск: Тэхналогія.
 26. Ходзін, С. М. 2014. Беларуская вёска ў міжваенны час: шляхі і формы савецкай мадэрнізацыі (1921–1939). Мінск: БДУ.
 27. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: Г.А. Пашкоў і інш. 1996. Т. 3. 1-е выд. Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кахновіч, В. А., & Гончарук, Г. І. (2020). Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства. Сторінки історії, (50). https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210155

Номер

Розділ

Статті