БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

Автор(и)

  • Л. І. Єпик Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
  • Е. В. Семешин Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210146

Ключові слова:

буржуазний націоналізм, космополітизм, викладачі, інститути, репресії

Анотація

Автори статті проаналізували причини й хід політичних кампаній другої половини 1940-х рр. як реакцію на початок холодної війни і військове протистояння ОУН радянській владі в Західній Україні, виявили їх особливості в межах ВНЗ УРСР. На основі широкого кола документів простежено хід кампаній, офіційні мотиви політичного переслідування представників студентського та професорсько-викладацького складу ВНЗ УРСР, типові звинувачення, проаналізовано реакцію представників педагогічної інтелігенції на цю політику, узагальнено наслідки політичних кампаній.

Посилання

  1. Генина, Е. 2009. Кампания по борьбе с космополитизмом в Сибири. Кемерово.
  2. Костырченко, Г. 2010. Сталин против космополитов. Власть и еврейская интеллигенция в СССР. Москва.
  3. Мосолов, В. 2010. ИМЭЛ (Институт Маркса, Энгельса, Ленина) — цитадель партийной ортодоксии: из истории Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1921–1956. Москва.
  4. Семешин, Е. В. 2019. Репресії та боротьба із ідеологічними збоченнями в Сумському Державному педагогічному інституті (1944–1953 рр.). Наукові пошуки: Зб. наук. пр. молодих учених. Вип. 16. С. 70–76.
  5. Хаустов, В. & Наумов, В. & Плотникова, Н. 2007. Лубянка. Сталин и МГБ СССР. Март 1946 — март 1953: Документы высших органов партийной и государственной власти. Москва.
  6. Хоменко, Н. 2010. Деякі аспекти політичних настроїв повоєнного студентства України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХVІІ. С. 85–91.
  7. Шепилов, Д. 1947.Советский патриотизм. Правда. 11 августа. С. 2–3.
  8. Яковлев, А. и др. 2005. Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы Агитпропа ЦК. Москва.

##submission.downloads##

Як цитувати

Єпик, Л. І., & Семешин, Е. В. (2020). БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.). Сторінки історії, (50). https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210146

Номер

Розділ

Статті