МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

Автор(и)

 • О. І. Бонь Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210128

Ключові слова:

Б. Кратко, Ж. Діндо, скульптори, архівно-слідча справа, репресії, реабілітація

Анотація

У статті на основі біографічних документів Бернарда Кратка і Жозефіни Діндо показано наслідки соціокультурних трансформацій у середовищі митців Радянської України у 1920–1930 рр. Розглянуто життєвий шлях подружжя скульпторів, які народились у Варшаві, формувались як митці під впливом європейських тенденцій, а згодом співпрацювали зі школою М. Бойчука. Радянський тоталітарний режим змусив їх змінити творчі методи й тематику. Внаслідок репресій вони змушені були боротися за реабілітацію та повернення в мистецтво.

Посилання

 1. Білокінь, С. І. 2016. Бойчук та його школа. Київ: Мистецтво.
 2. Білокінь, С. І. 2013. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): джерелознавче дослідження. Т. 2. Дрогобич: Коло.
 3. Білокінь, С. Смерть Софії Нелепінської-Бойчук. [Online]. Available at: https://tinyurl.com/yyt9tl2l
 4. Відлуння Великого терору, 2018. Збірник документів у трьох томах. Т. 2: Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності (жовтень 1938 р. — червень 1943 р.). Кн. 1. Київ: В. Захаренко.
 5. Довжик, А. І. 2017. Репресії проти жінок-викладачів вишів (за матеріалами архівно-слідчої справи Жозефіни Діндо). Грані. № 3 (143). С. 76–86.
 6. Кравченко, Я. О. 2010. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. Київ: Майстерня книги, Оранта.
 7. Митці України, 1992. Енциклопедичний довідник за редакцією А. В. Кудрицького. Київ: Українська енциклопедія. С. 331.
 8. Наслідки конкурсу проектів пам’ятника на могилі Шевченка, 1928. Нове мистецтво. № 4 (74). С. 9. [Online]. Available at: https://tinyurl.com/yxo3r34j
 9. Пантеон зодчих Лук’янівського некрополю, 2008. Біографічний довідник. Київ: «3 Медіа».
 10. Польща та Україна у тридцятих — сорокових роках ХХ століття: невідомі документи з архівів спеціальних служб, 2010. Т. 8. Великий терор: польська операція 1937–1938. Ч. 1. Варшава; Київ.
 11. Польща та Україна у тридцятих — сорокових роках ХХ століття: невідомі документи з архівів спеціальних служб. 2010. Т. 8. Великий терор: польська операція 1937–1938. Ч. 2. Варшава; Київ.
 12. Петров, Н. 1997. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. Репрессии против поляков и польских граждан. Москва: Звенья. С. 41–43.
 13. Словник художників України, 1973. Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. С. 119.
 14. Сокирко, А. 2017. Доля митця: Бернард Кратко між мистецтвом і політикою. Evropský filozofický a historický diskurz. V. 3. Iss. 2. S. 50–56.
 15. Сокирко, А. 2018. Діяльність об’єднань художників УСРР (1920-ті — початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст. Дис. ... канд. іст. наук. Київ. 259 с.
 16. Справа «Польської Організації Військової» в Україні. 1920–1938 рр. 2011. Київ: Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією».
 17. Тарахан-Береза, З. П. 1998. Святиня. Науково-документальний літопис Тарасової гори. Київ: Родовід.
 18. Холостенко, Є. 1933. Бернард Кратко. Харків: Мистецтво, 1933. 13+34 с.
 19. Чепурнов, Ю. 2001. Окупация. Жизнь Луганска. [Online]. Available at: http://shusek.livejournal.com/6036.html
 20. Шаповал, Ю. 2013. Україна в добу «Великого терору»: етапи, особливості, наслідки. Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. Київ: ІІУ НАН України. 456 с.
 21. Школьна, О. 2009. Мистецтво, народжене в червоному Харкові: Жозефіна Діндо як бренд революції. Культура України. № 28. С. 123–135.
 22. Школьна, О. Пластика Жозефіни Діндо в художніх збірках України. [Online]. Available at: http://be-inart.com/post/view/704
 23. Шкурупій, Г. 1929. Диктатура богомазів. Нова генерація. № 10. С. 26–34.

Як цитувати

Бонь, О. І. (2020). МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ. Сторінки історії, (50). https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210128

Номер

Розділ

Статті