ПУТІВНИКИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПРО МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЄВА

Автор(и)

 • О. С. Мусіяченко Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210118

Ключові слова:

музичне середовище, музичне середовище Києва кінця ХІХ — початку ХХ ст., путівник, музичне життя, образ міста, образ Києва

Анотація

Статтю присвячено соціокультурному аналізу особливостей висвітлення інформації про музичне середовище Києва на сторінках путівників кінця ХІХ — початку ХХ ст. На основі повідомлень про музичне життя показано, яке місце займало музичне середовище у просторі модерного міста й що робило його привабливим для туристів. Проаналізовано, яким складовим музичного середовища приділялася найбільша увага в путівниках, які заклади автори вважали обов’язковими для відвідування в Києві, а що залишалося поза увагою авторів та який образ музичного життя автори путівників Києвом намагалися створити в потенційних відвідувачів, а також — на кого путівники були розраховані. Для дослідження було обрано кілька популярних путівників для «світських» мандрівників: М. Сементовського, В.Д. Бублика, Вацлава Чеховського, Н. Тарановського, М.С. Богуславського та Д. Марголіна. К.В. Шероцького.

Посилання

 1. Арзили, А. Ю. 2017. Структура ментально-семиотической системы городской среды. Містобудування та територіальне планування. Вип. 65. С. 51–62.
 2. Богуславский, М. & Марголин, Д. 1912. Спутник по г. Киеву. Киев.
 3. Бублик, В. Д. 1897. Путеводитель по Киеву и его окрестностям с адресным отделом, планами и фототипическими видами. Киев.
 4. Бублик, В. Д. 1890. Путеводитель по Киеву и его окрестностям с адресным отделом, планами и фототипическими видами. Киев.
 5. Диса, К. 2016. Образ модерного міста в путівниках по Києву межі ХІХ–ХХ ст. Живучи в модерному місті. Київ. С. 82–95.
 6. Диса, К. Путівник Вацлава Чеховського «Kijów i jego pamiątki» як приклад представлення польських місць пам’яті у Києві. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2014. Т. 156. С. 23–31.
 7. Диса, К. 2015. Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст.: закладення канону? Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. Т. 169. С. 24–29.
 8. Єфремов, С. О. 2011. Щоденник (1.01.1895–4.02.1896). Про дні минулі (1876–1907): спогади. Київ: Темпора.
 9. Киевский календарь. 1898. Киев.
 10. Кістяківський, О. Ф. 1994. Щоденник (1874–1885). Т. 1: 1874–1879 / Упор.: В. С. Шандра та ін. Київ.
 11. Мусіяченко, О. С. 2015. Музичне повсякдення київської інтелігенції на сторінках щоденника Олександра Кістяківського. Молодь і наука ХХІ століття. Збірник наукових статей за матеріалами I Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів. Вип. 1. С. 74–79.
 12. Сементовский, Н. 1900. Киев. Его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников. Киев, Санкт-Петербург.
 13. Смишляк, А. В. 2015. «Музика мовчання»: церковно-музичні традиції монастирів (XIX — початок XX ст.) Сторінки історії. Вип. 40. С. 24–38.
 14. Тарановский, Н. 1884. Путеводитель. Киев и его окрестности с топографическим планом и видами Киева. Киев: КВО.
 15. Шероцкий, К. В. 1917. Киев: путеводитель. Киев: Кульженко.
 16. Ciechowski, W. 1901). Kijow I jego pamiatki. Kiev. XVI, 352 [in Polish].

##submission.downloads##

Як цитувати

Мусіяченко, О. С. (2020). ПУТІВНИКИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПРО МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЄВА. Сторінки історії, (50). https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210118

Номер

Розділ

Статті