УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 рр.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ

Автор(и)

 • Д. Ф. Нефьодов Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189573

Ключові слова:

УРСР, робітництво, промисловість, повоєнна відбудова, історіографія

Анотація

У статті досліджується діаспорне історіописання українського робітництва повоєнного періоду (1946–1965 рр.). Автором встановлено, що українська діаспорна історична наука приділила значну увагу вивченню становища робітництва УРСР у повоєнну добу. Вченими акцентована увага на тотальному безправ’ї українських радянських робітників через установлення системи державного капіталізму, за умов якої влада належить партійній еліті з жорстокою експлуатацією робітництва. Автор статті приходить до висновку, що українським емігрантським вченим вдалося відтворити об’єктивну історію українського робітництва двох перших повоєнних десятиліть, правильно визначити ключові проблемні моменти і розробити основні концептуальні основи теми, перейняті «материковою» українською історичною наукою в 1990-х рр.

Посилання

 1. Атаманенко, А. 2013. Українська історіографія в біполярному світі. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ. Вип. XXXVI. С. 297–304.
 2. Винар, Б. 1958. Економічний колоніялізм в Україні. Париж: Націоналістичне вид-в в Европі.
 3. Винар, Б. 1964. Українська промисловість. Студія Совєтського колоніялізму. Париж–Нью-Йорк–Мюнхен: Перша Українська друкарня у Франції.
 4. Винар, Б. 1965. Матеріяли до історії економічних дослідів на еміграції (1919–1964). Мюнхен; Нью-Йорк.
 5. Гаєнко, Ф. 2000. Соціалістичне змагання. В: Енциклопедія українознавства: Словникова частина. У 11 т. / Гол. ред. В. Кубійович. Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. 2000. Т. 8: Перевидання в Україні. 2965–2967.
 6. Калакура, Я. 2004. Українська історіографія: Курс лекцій. Київ: Генеза.
 7. Кононенко, К. 1965a. Колоніяльний визиск – основа совєтської індустріялізації. Нью-Йорк: Пролог.
 8. Кононенко, К. 1965b. Україна і Росія. Соціяльно-економічні підстави української національної ідеї. 1917–1960. Мюнхен: УТГІ.
 9. Коропецький, І. 1995. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. Київ: Либідь.
 10. Кубійович, В. 1972. Зміни в стані населення Української РСР у 1959–1969 рр. Український історик. № 1–2. 27–42.
 11. Майстренко, І. 1979. Історія Комуністичної партії України. Мюнхен: Сучасність.
 12. Нефьодов, Д. 2018. The Ukrainian SSR postwar working class (1946–1965) in the evaluation of the sovietology in the west. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Посвіт, Вип. 7. 160–172.
 13. Соловей, Д. 1960. Політика ЦК КПСС у плянуванні розвитку промисловости та промислових кадрів на Україні. Нью-Йорк: Пролог.
 14. Соловей, Д. 1965. Фінансовий визиск України. Детройт: Вільна Україна.
 15. Субтельний, О. 1991. Україна: історія. Київ: Либідь.
 16. Ясь, О. 2005. Українська зарубіжна історіографія 1945–1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів. Ейдос. Альманах теорії та історії. Вип. 1. Київ: Ін-т історії України НАН України. 333–357.
 17. Bilinsky, Y. 1964. The second Soviet Republic: The Ukraine after World War II. New Jersey–New Brunswick.

##submission.downloads##

Як цитувати

Нефьодов, Д. Ф. (2019). УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 рр.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ. Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189573

Номер

Розділ

Статті