ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

 • Ш. Ш. Рамазанов Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна
 • Ф. Л. Левітас Київський університет імені Бориса Грінченка,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189560

Ключові слова:

Друга світова війна, пакт Молотова-Ріббентропа, Мюнхенська угода, Версальсько-Вашингтонська система, Ліга націй, кремлівський диктатор, система колективної безпеки, міжнародні відносини

Анотація

В запропонованій статті йдеться про політичні та військові механізми Другої світової війни, яка стала самою великою руйнівною катастрофою в історії людства. Події минулого лихоліття давно вже є історією, однак продовжують впливати на розум і почуття сучасників. Крім того, запропонована тема знаходиться в полі активного наукового дискурсу і залишається проблемною серед актуальних наукових досліджень.

Автори намагались показати широкий геополітичний контекст подій і процесів, що передували війні, проаналізувати їх підґрунтя, секретну дипломатію та політичне протистояння держав - світових лідерів. В публікації розкриваються глобальні і стратегічні плани провідних політиків світу. Здійснено спробу дати відповіді на найбільш хвилюючі питання історії ХХ століття: чому не спрацювала Версальсько-Вашингтонська система? Які наслідки для миру і світової безпеки мали різноманітні політичні та дипломатичні документи, підписані між нацистською Німеччиною, СРСР і західними країнами?

 Домінує авторська думка, що в передвоєнні роки мало місце реальна можливість зберегти мир і запобігти нацистській агресії. Долучившись до історичного дискурсу, автори статті висловили візії міжнародних подій, побудовані на безперечних політичних та юридичних фактах. Важливим завданням зазначеної публікації стало нагадування сучасникам про події, про які вони не мають право забувати

Посилання

 1. Базил, Л.-Г. (1999). Стратегия непрямих действий. Энциклопедия военного искусства. Спб.: «АСТ».
 2. Белади, Л., & Краус, Т. (1990). Сталин. М.: «Политиздат».
 3. Верт, Н. (1998). История Советского государства. М.: «Весь мир».
 4. Вестфаль, З., Крайне, В., & Блюменрит, Г. (1999). Роковые решения Вермахта. Ростов на Дону: «Феникс».
 5. Галин, В. (2007). Политэкономия войны. Заговор Европы. М.: «Алгоритм».
 6. Галушка, А., & Брайлян, Є. (2018). Змова диктаторів. Поділ Європи між Гітлером і Сталіним 1939-1941. Харків: «Клуб сімейного дозвілля».
 7. Герлиц, В. (2005). Германский генеральный штаб. История и структура. 1657-1945. М.: «Ценрполиграф».
 8. Гол.ред.кол Земсков, И. (1981). Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937-1939. Т.1. ноябрь1937 - декабрь 1938г. М.: «Политиздат».
 9. Гудериан, Г. (1999). Воспоминания солдата. Смоленск: «Русич».
 10. Гунчак, Т. (2011). Ключові проблеми історіографії Другої світової війни. К.: «УВС ім. Ю. Липи».
 11. Дейтон, Л. (2000). Вторая мировая: Ошибки, промахи, потери. М.: «Эксмо-Пресс».
 12. Картье, Р. (2000). Тайные войны. По материалам Нюрнбергского процесса.Саратов:«Поволжская академия государственной службы».
 13. Кейтель, В. (2000). Размышления перед казнью. Смоленск: «Русич».
 14. Кларк, А. (2002). План «Барбаросса». Крушение Третього Рейха 1941-1945. М.: «Центрполиграф».
 15. Кристофер, Э., & Гордиевский, О. (1992). История внешнеполитических операцій от Ленина до Горбачева. Лондон-Торонто: «Nota Bene».
 16. Меліхов, А. (2018). Большая война Сталина. Харків: «Фоліо».
 17. Невежин, В. (2007). Сталин о войне. Застольные речи 1933-1945. М.: «Яуза».
 18. Некрич, О. (1995). 1941, 22 июня. М.: «Памятники исторической мысли».
 19. Проэктор, Ф. (1989). Фашизм: путь агрессии и гибели. Москва: «Наука».
 20. Ракитин, С. (1995). Тайны Второй мировой войны. Факты, документы, версии. «Минск: «Современная литература».
 21. Риббентроп, Й. (1998). Мемуары нацистського дипломата. Смоленск: «Мысль».
 22. Рис, Л. (2012). Сталин, Гитлер и Запад: Тайная дипломатия великих держав. М.: «Астрель».
 23. Самсонов, А. (1985). Вторая мировая война 1939-1945. Очерк важнейших событий. М.: «Наука».
 24. Смирнов, В. (2005). Краткая история Второй мировой войны. М.: «Весь мир».
 25. Смыслов, О. (2007). Накануне 1941 года. Гитлер идет на Россию. М.: «Вече».
 26. Сост Дашичев, В. (1967). Совершенно секретно. Только для командования! Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М.: «Наука».
 27. Сост Разумихин, А. (1990). Вождь. Хозяин. Диктатор. М.: «Патріот».
 28. Фельштинский, Ю. (1991). Оглашению подлежит. СССР-Германия 1939-1941. Документы и материалы. М.: «Московский рабочий».
 29. Черчилль, У. (1997). Вторая мировая война. Ростов на Дону: «Феникс».
 30. Ширер, У. (2004). Взлет и падение Третього Рейха. М.: «Эксмо».
 31. Шпеер, А. (1997). Воспоминания. Смоленск-Москва: «Русич».
 32. Якобсен, Г. (1966). Военные цели Гитлера в 1939-1943гг. Вторая мировая война.в 3-х кн. Кн.1.(главн. ред. кол. Самсонов А - главн. ред., Болтин, Е., Жилин, И). М.: «Наука».
 33. Норман, Д. (2005). История Европы. М.: «АСТ. Транзиткнига».
 34. Черчилль, У. (1991). Вторая мировая война. В 3-х кн. Кн.1.-Т.1-2. М.: Воениздат.

##submission.downloads##

Як цитувати

Рамазанов, Ш. Ш., & Левітас, Ф. Л. (2019). ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189560

Номер

Розділ

Статті