Сокільська діяльність у міжвоєнні роки ХХ ст. (за матеріалами Центрального державного архіву громадських об'єднань України)

Автор(и)

 • Ю. О. Тимошенко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна
 • В. А. Пархоменко Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,
 • А. О. Горькова Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189548

Ключові слова:

сокільство, руханка, Галичина, здвиг, український

Анотація

Питання розвитку сокільського руху на українських теренах останніми десятиліттями міцно зайняло своє місце у науковому дискурсі. Втім, увага науковців переважно спрямовувалася на період, що передував I Світовій війні. Натомість міжвоєнні роки не викликали значного інтересу. Метою роботи є розширення джерельної бази дослідження історії українського сокільського руху, шляхом запровадження у науковий обіг неопубліковані раніше архівних матеріалів. Методи: робота ґрунтується на використанні історичного аналізу архівних джерел; системного та порівняльного аналізу. Результати: дослідження листів учасників сокільських товариств дозволило з’ясувати повсякденне життя фізкультурників у Галичині, особливості сокільської руханки в 1920-1930-ті роки. Показана послідовна боротьба українців за легалізацію сокільської спільноти у державі, яка їх систематично упосліджувала. Це призводило до політизації фізкультурного руху в краї. Висновки: підтверджено велику зацікавленість населення Галичини руховою активністю, яка всіляко обмежувалася польською окупаційною владою. З’ясовано пасивну реакцію європейського сокільства на вказані утиски. Воно залишалося байдужим до українських проблем. Висвітлені особливості повсякденного фізкультурного життя пересічних людей, їх переживання і турботи.

Посилання

 1. Центральний державний архів громадських об’єднань України (надалі – ЦДАГО України) – Ф.269.Оп.1.Спр.1010. – 161 аркуш.
 2. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1033. – 92 аркуші.
 3. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1013. – 190 аркушів.
 4. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1025. – 138 аркушів.
 5. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1002.– 35 аркушів.
 6. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1024. – 93 аркуші.
 7. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1008. – 21 аркуш.
 8. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1007. – 28 аркушів.
 9. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1011. – 113 аркушів.
 10. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1016. – 90 аркушів.
 11. ЦДАГО України – Ф.269.Оп.1.Спр.1020. – 87 аркушів

##submission.downloads##

Як цитувати

Тимошенко, Ю. О., Пархоменко, В. А., & Горькова, А. О. (2019). Сокільська діяльність у міжвоєнні роки ХХ ст. (за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України). Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189548

Номер

Розділ

Статті