ЕТНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФРАНКА В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ: ДОРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

Автор(и)

 • В. П. Капелюшний Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • Р. М. Конта Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189534

Ключові слова:

етнографія, етнологія, історіографія, Товариство, НТШ

Анотація

У статті розглядається висвітлення у дорадянській історіографії початку ХХ століття етнологічної діяльності І. Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові.

Посилання

 1. [Б. а.]. 1906. Бібліографія. Записки НТШ. Львів. Т. LХХІ. Кн. ІІІ. С. 228–229.
 2. [Б. а.]. 1972. Примітки. Кримський А. Твори: У 5 т. Київ. Т. 2. С. 706–708.
 3. Franko, I. 1905. Eine ethnologische Expedition in das Bojkenland. Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Wien. S. 17–50.
 4. Александрович, С. 1916. Похороны Ивана Франка. Письмо из Лозанны. Украинская жизнь. № 7–8. С. 104–112.
 5. Вовк, Хв. та ін. 1916. Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці 1874–1914: літературно-науковий збірник. Львів.
 6. Возняк, М. 1913. Житє і значіннє Івана Франка. Львів.
 7. Возняк, М. 1916. Памяти Івана Франка (опис життя, діяльности й похорону). Відень.
 8. Грушевский, М. 1916. Светлой памяти Ивана Франка. Украинская жизнь. № 6. С. 12–18.
 9. Данько, М. 1913. Писатель своего народа (Иван Франко как белетрист). Украинская жизнь. № 5. С. 20–21.
 10. Ефремов, С. 1913. Писатель-гуманист (к 40-летию литературной деятельности Ивана Франка). Украинская жизнь. № 5. С. 5–16.
 11. Ефремов, С. 1916. Пролог к будущему (Памяти Ів. Франка, †15/26 мая 1916 г.). Украинская жизнь. № 6. С. 5–11.
 12. Ефремов, С. 1917. Иван Франко. Голос минувшого. № 1. С. 171–184.
 13. Євшан, М. 1913. Іван Франко. Нарис його літературної діяльности. Літературно-науковий вісник. Кн. 9. С. 269–290.
 14. Єфремов, С. 1913. Співець боротьби і контрастів. К.
 15. Єфремов, С. 1916. Іван Франко. Петроград.
 16. Жигмайло, Л. 1916. Национальные мотивы в произведениях Бялика и Франка. Украинская жизнь. № 4–5 С. 41–64.
 17. Жуковський, А. 1980. Франко Іван. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). Париж, Нью-Йорк. Т. 9. – С. 3523–3540.
 18. Заклинський, Р. 1913. Франко як публіцист. Літературно-науковий вістник. Т. 63. Л. С. 293–316.
 19. Ільницька, Л. 1998. До історії одного некрологу Івана Франка. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: матеріали Міжнар. конф., присв. 140-річчю від дня нар. Івана Франка (Львів, 25–27 вересня 1996 р.). Львів. С. 90–94.
 20. Капелюшний, В. 2013. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.). Вінниця.
 21. Колесса, О. 1913. Наукова діяльність Івана Франка. Літературно-науковий вістник. Кн. 9. С. 260–267.
 22. Конта, Р. 2014. Історіографічні та бібліографічні узагальнення наукової спадщини І. Франка в дослідженнях сучасних вітчизняних вчених: етнологічний аспект. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Вип. 42. К. С. 53–59.
 23. Конта, Р. 2016. Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації. Краєзнавство. № 3/4. С. 17–25.
 24. Конта, Р. 2016. Трансформація поглядів науковців ХХ століття на етнологічні студії Івана Франка. Pomiędzy: Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. Vol. 2 S. 75–89.
 25. Конта, Р., Маслюк, О. 2013. Висвітлення етнологічних здобутків І. Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська міжвоєнна історіографія. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Вип. 41. К. С. 138–141.
 26. Коцюбинський, М. 1917. Іван Франко. К.
 27. Кримський, А. 1965. Вибрані твори. К.
 28. Кримський, А. 1972. Д-р Іван Франко. Огляд його двадцятип’ятилітньої письменницької діяльності. Кримський А. Твори: У 5 т. Київ. Т. 2. С. 488–532.
 29. Крымскій, А. 1902. Франко (Иванъ Яковлевичъ). Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона. СПб. 1890–1907. Томъ XXXVІ. Финляндія–Франконія. С. 473–476.
 30. Лозинський, М. 1917. Іван Франко. Відень.
 31. М. М-ский, 1916. Иван Франко в Галицком селе. Украинская жизнь. № 6. С. 19–23.
 32. Перетц, В. 1916. Отчет о деятельности отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук за 1916 год, составленный к торжественному заседанию Императорской Академии наук 29 декабря 1916 года. Петроград.
 33. Петлюра, С. 1913. Франко – поэт национальной чести (окончание). Украинская жизнь. № 6. С. 76–84.
 34. Петлюра, С. 1913. Франко – поэт национальной чести. Украинская жизнь. № 5. С. 26–40.
 35. Погребенник, Ф. 1974. Видатний дослідник народної творчості слов’ян. Народна творчість та етнографія. № 6. С. 96–97.
 36. Руда, Т. 1974. Іван Франко – дослідник слов’янського фольклору. К.
 37. Свенцицкий, И.С. 1916. Иван Франко. 1856-1916. Украинская жизнь. № 10–11. С. 19–42.
 38. Славинський, М. 1902. Предисловие. В поте лица. Очерки из жизни рабочего люда. Спб. С. І–VIII.
 39. Смаль-Стоцький, С.Й. 1913. Характеристика літературної діяльності Івана Франка. Львів.
 40. Шраг, І. 1916. Про житє Івана Франка. Збірка творів українських письменників. Вінніпег. С. 1–17.
 41. Якимович, Б. 2006. Іван Франко-видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів.
 42. Ярема, Я. 1912. Мойсей. Поема Івана Франка. Критична студія. Тернопіль.

##submission.downloads##

Як цитувати

Капелюшний, В. П., & Конта, Р. М. (2019). ЕТНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФРАНКА В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ: ДОРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ. Сторінки історії, (49). https://doi.org/10.20535/2307-5244.49.2019.189534

Номер

Розділ

Статті