«ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ» ЯК ЗАСІБ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦАРИНІ ПРЕСОЗНАВСТВА

Автор(и)

 • С. О. Костилєва Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Уругвай https://orcid.org/0000-0002-0909-7887

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.0.158277

Ключові слова:

друковані ЗМІ, «Вісник книжкової палати», історія преси, історичне джерелознавство

Анотація

У статті проведено джерелознавчий аналіз наукового часопису «Вісник Книжкової палати» за 2014–2018 рр. Уточнено типологію видання як синтетичного (науково-теоретичного, науково-практичного, методичного), визначено авторський склад часопису, який складається з представників наукової спільноти різних інституцій та різних регіонів України, а також читацьку аудиторію журналу. Проаналізовано публікації журналу, присвячені історії та сучасному стану вітчизняної періодики. Обґрунтовано висновок про чималий інформаційний потенціал журналу, вагому роль часопису як засобу наукової комунікації в царині пресознавства.

Посилання

 1. Бухтатий, О. 2017. Аналітичні розрахунки та прогнозні показники успішної реформи комунальної преси в Україні. Вісник Книжкової палати. № 12. С. 27–34.
 2. Бухтатий, О. 2018. Роль і перспективи військово-цивільного партнерства у процесах відродження локальної “бригадної” (фронтової) преси Збройних сил України. Вісник Книжкової палати. № 5. С. 36–43.
 3. Грет, Г. П. 2013. Видавнича справа на сторінках часопису «Вісник книжкової палати». Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 8. С. 147–156.
 4. Капралюк, О. 2018. Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності. Вісник Книжкової палати. № 4. С. 46–49.
 5. Крайнікова, Т. 2014. Медіаконтрольованість як конститутивна ознака медіаконсьюмеризму. Вісник Книжкової палати. № 5. С. 1–4.
 6. Копилова, Л. 2016. Висвітлення у друкованих ЗМІ запуску першого штучного супутника Землі. Вісник Книжкової палати. № 1. С. 49–51.
 7. Кохановська, О. В. 2004. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-методологічний аспект). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 67–69. С. 15–19.
 8. Кулик, Д. 2016. Інтелектуальна преса України: історіографія питання. Вісник Книжкової палати. № 11. С. 30–35.
 9. Курбан, О. 2014. Базові основи аналізу соціальних комунікацій. Вісник Книжкової палати. № 4. С. 1–3.
 10. Кушнаренко, Н. 2015. З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури. Вісник Книжкової палати. № 11. С. 38–41.
 11. Лисенко, О. 2015. Електронні періодичні видання зі славістики. Вісник Книжкової палати. № 9. С. 51–52.
 12. Макарова, М. 2017. Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів XXI століття. Вісник Книжкової палати. № 8. С. 24–28.
 13. Маркова, В., Суховій О. 2018. Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана. Вісник Книжкової палати. № 3. С. 24–27.
 14. Моісєєва, Н. 2014. Електронна епоха соціальних комунікацій: структурно-діяльнісні трансформації. Вісник Книжкової палати. № 3. С. 1–3.
 15. Мураховський, А. 2015. Державне регулювання у сфері видавничої справи. Вісник Книжкової палати. № 2. С. 3–8.
 16. Недопитанський, М. І. 2006. Сучасна українська періодика: типологічний аспект. Наукові записки Інституту журналістики. Т. 23. С. 184–186.
 17. Орлик, О. 2014. Сучасні українські періодичні та продовжувані видання для жінок: типологічно-тематична характеристика. Вісник Книжкової палати. № 10. С. 1–5.
 18. Орлик, О. 2016. Релігійні періодичні (продовжувані) видання ХХ ст. (1917–1990 рр.) у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України. Вісник Книжкової палати. № 9. С. 41–44.
 19. Пастушенко, О. 2016. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікативний аспект. K. 564 c.
 20. Петрова, Н. 2016. Окремі аспекти наукових досліджень Книжкової палати України. Вісник Книжкової палати. № 5. С. 3–9.
 21. Петрова, Н. 2016. Проблемні питання статистичного обліку вітчизняних видань. Вісник Книжкової палати. № 8. С. 3–7.
 22. Рогальова, І. 2014. Аналітичний огляд журналів 1950–1953 років, що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України. Вісник Книжкової палати. № 4. С. 1–5.
 23. Сазонова, Ю. 2017. Зародження та формування київської спортивної преси (кінець ХІХ ст. — 1917 р.). Вісник Книжкової палати. № 6. С. 33–36.
 24. Сафонова, Т. 2016. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві. Вісник Книжкової палати. № 10. С. 40–44.
 25. Сахневич, Ю. 2014. Журнал для дітей «Фрейд» видавництва «Культур-Ліга» (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України). Вісник Книжкової палати. № 3. С. 1–5.
 26. Свістельник, І. 2014. Особливості випуску медичних видань для галузі фізичної культури і спорту у 20–30-х роках ХХ століття. Вісник Книжкової палати. № 6. С. 2–3.
 27. Сенченко, М. 2012. Лоцман в океані книжок і періодики. Урядовий кур’єр. № 140. С. 17.
 28. Тарнавська, С. 2016. Робітничі факультети УСРР як історико-педагогічна проблема на сторінках часопису «Путь просвещения» (1922–1926 рр.). Вісник Книжкової палати. № 9. С. 30–34.
 29. Устіннікова, О. 2017. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК. Вісник Книжкової палати. № 5. С. 3–9.
 30. Фіялка, С. 2015. Різноманіття та можливості наукових методів у дослідженнях із теорії та історії видавничої справи та редагування. Вісник Книжкової палати. № 4. С. 9–11.
 31. Шатрова, М. 2017. «Вісник Книжкової палати» — один із провідних часописів теоретичного книгознавства в Україні. Вісник Книжкової палати. № 7. С. 27–30.
 32. Швецова-Водка, Г. 2016. Новий стандарт «Видання. Основні види. Терміни та визначення понять». Вісник Книжкової палати. № 12. С. 28–34.
 33. Шульженко, С. 2016. Періодичні видання (газети) Української РСР 1950–1954 років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд. Вісник Книжкової палати. № 11. С. 38–44.
 34. Шумілова, А. 2014. Проблеми збереження фонду газетних видань 1917–1925 років Державного архіву друку. Вісник Книжкової палати. № 2. С. 1–4.
 35. Яцків, Т. М. 2011. Наукова періодика в Україні: перспективи і проблеми розповсюдження. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 5. С. 62–68.

##submission.downloads##

Як цитувати

Костилєва, С. О. (2018). «ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ» ЯК ЗАСІБ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦАРИНІ ПРЕСОЗНАВСТВА. Сторінки історії, (47). https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.0.158277

Номер

Розділ

Статті