DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158271

ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

В. А. Кахновіч

Анотація


Микола Рожков створив концепцію особливого історичного розвитку Новгородської, Західної та Московської Русі. Він простежив наступність у розвитку Київської Русі й Русі Західної та Новгородської, те, що розвиток Московської Русі пішов власним шляхом під впливом Орди. М. Рожков був апологетом демократії і противником самодержавства. Як дослідник він передвершив структурний функціоналізм, а також висновки сучасних істориків про етногенез білорусів та українців. З опорою на дослідження М. Рожкова можна говорити, що стійкі ознкаки культури, права, політики та економіки в XIV–XVI ст. перетворили землі ВКЛ на своєрідну Нову Центральну Європу.

Ключові слова


Микола Рожков, соціальна історія, економіка, право, соціальна еволюція, етногенез, Русь, феодалізм, регіони, Нова Центральна Європа

Повний текст:

PDF

Посилання


Деружинский, В. 2011. Так балты или славяне? Деды: дайджест публикаций о беларуской истории. Минск: Харвест. С. 10–27.

Залізняк, Л. Л. Походження українського народу. Аналіз концепцій. 2018. [Online]. Available at: http://ukrhist.at.ua/publ/10-1-0-427. [Accessed 10 March 2018].

Костомаров, Н. И. 1872. Исторические монографии и исследования. Т. 1. 1st ed. Санкт-Петербург: Д. Е. Кожанчиков.

Кравцевич, А. К. [и др.]. 2011. Белоруссы: нация Пограничья. 1st ed. Вильнюс: ЕГУ.

Краўцэвіч, А. К. 2009. Тварам да Захаду. Змена цывілізацыйнай арыенацыі Беларусі (1240–1385 гг.). Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. Ч. 1. Гродна. С. 128–146.

Кушнярэвіч, А. М. 2013. Беларуска-нямецкія этнакультурны стасункі: гістарычны агляд. Беларускі гістарычны часопіс. № 11. С. 10–19.

Лазько, Р. Р. 2013. Пачатак бальшавісцкай нацыянальнай палітыкі. Беларускі гістарычны часопіс. № 12. С. 5–10.

Латышонак, А. 2009. Жаўнеры БНР. 1st ed. Беласток; Вільня: Белар. Гіст. Таварыства.

Мазец, В. Г. 2009. Некаторыя аспекты станаўлення Беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Актуальныя праблемы станаўлення і развіцця Беларускай дзяржаўнасці (да 90-годдя ўтварэння БССР): мат-лы рэспубл. нав.-тэар. канф., Мінск, 27 лютага 2009 г.: у 2 ч. Ч. 1. / БДПУ; рэдкал.: А. І. Андрала [і інш.]. Мінск: БДПУ. С. 207–211.

Парсонс, Т. 2000. О структуре социального действия / перев. с англ. 1st ed. Москва: Академический проект.

Півторак, Г. Г. 2001. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. 1st ed. Київ: Академія.

Рожков, Н. А. 1899. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. 1st ed. Москва: Университетская типография.

Рожков, Н. А. 1905. Обзор русской истории с социологической точки зрения: в 2-х ч. Ч. 1: Киевская Русь (с VI до конца XII века). 2st ed. Москва: Издание И. К. Шамова.

Рожков, Н. А. 1905. Обзор русской истории с социологической точки зрения: в 2-х ч. Ч. 2, выпуск 1: Удельная Русь. 2st ed. Москва: Изд. И. Н. Скороходова.

Рожков, Н. А. 1905. Обзор русской истории с социологической точки зрения: в 2-х ч. Ч. 2, выпуск 2: Удельная Русь. 2st ed. Москва: Издание И. К. Шамова.

Рожков, Н. А. 2010. Избранные труды / сост., автор вступ. ст. О. В. Волобуев; сост., автор ком. А. Ю. Морозов. 1st ed. Москва: РОССПЭН.

Рудовіч, С. С. 2001. Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 г. 1st ed. Мінск: Тэхналогія.

Снапковский, В. Е. 2013. История внешней политики Беларуси. 1st ed. Минск: БГУ.

Титов, В. 2011. Этническая ситуация на территории Беларуси в железном веке. Деды: дайджест публикаций о беларуской истории. Минск: Харвест. С. 44–59.

Тумаш, В. 2002. Балцкі элемент пры паўстанні сучаснага беларускага народу (упершыню надрукавана ў 1950 г.). Выбраныя працы. Мінск: Белар. гіст. агляд. С. 25–36.

Ціхаміраў, А. В. 2003. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918–1921 гг.). 1st ed. Мінск: Экаперспектыва.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. В. Біч і інш. Т. 1. 1st ed. 1993. Мінск: БелЭн.

Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: І. П. Шамякін і інш. 1989. 1st ed. Мінск: БелЭн.