DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158269

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ У 1920–1930-Х РР.

Ю. В. Хитровська

Анотація


Спираючись на архівні документи й матеріали, а також спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує впровадження політики українізації у 1920–1930-х рр. у вищій технічній школі в УСРР на прикладі Київського політехнічного інституту та особливості її перебігу

Ключові слова


українізація, вища технічна освіта, професорсько-викладацький склад, Київський політехнічний інститут.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вища школа Української РСР: у 2-х частинах (1917–1967 рр.). 1967. Ч. 1 (1917–1945 рр.). Київ: Видавництво Київського університету.

Даниленко, В. М. 1992. Українізація: здобутки і втрати (20–30-ті рр.). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. матеріалів наук. пр. Вип. 2.

Лоза, Г. І. 2015. Українізація вищої технічної школи 1920–1930 рр. (на прикладі Київського політехнічного інституту). Обрії друкарства. № 1 (4).

Лозицький, В. С. 1989. Політика українізації в 20–30-х роках: історія, проблеми, уроки. Український історичний журнал. Вип. 3.

Освіта й наука в умовах здійснення політики українізації в 20–30-ті роки 20 ст. [Online]: http://supermif.com/Ukraina_novitnja/14_istoria_ukraini.html.

Осмоловська, О. Ю. 2004. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920–1930-ті роки): автореф. дис. ... канд. іст. наук. Донецьк: Донец. нац. ун-т.

Рябченко, О. З. 1998. З історії «українізації» вищої школи України у 1920-х роках. Самостійна Україна. Вип. 2.