ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ У 1920–1930-Х РР.

Автор(и)

  • Ю. В. Хитровська Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0003-3666-3327

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158269

Ключові слова:

українізація, вища технічна освіта, професорсько-викладацький склад, Київський політехнічний інститут.

Анотація

Спираючись на архівні документи й матеріали, а також спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує впровадження політики українізації у 1920–1930-х рр. у вищій технічній школі в УСРР на прикладі Київського політехнічного інституту та особливості її перебігу

Посилання

  1. Вища школа Української РСР: у 2-х частинах (1917–1967 рр.). 1967. Ч. 1 (1917–1945 рр.). Київ: Видавництво Київського університету.
  2. Даниленко, В. М. 1992. Українізація: здобутки і втрати (20–30-ті рр.). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. матеріалів наук. пр. Вип. 2.
  3. Лоза, Г. І. 2015. Українізація вищої технічної школи 1920–1930 рр. (на прикладі Київського політехнічного інституту). Обрії друкарства. № 1 (4).
  4. Лозицький, В. С. 1989. Політика українізації в 20–30-х роках: історія, проблеми, уроки. Український історичний журнал. Вип. 3.
  5. Освіта й наука в умовах здійснення політики українізації в 20–30-ті роки 20 ст. [Online]: http://supermif.com/Ukraina_novitnja/14_istoria_ukraini.html.
  6. Осмоловська, О. Ю. 2004. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920–1930-ті роки): автореф. дис. ... канд. іст. наук. Донецьк: Донец. нац. ун-т.
  7. Рябченко, О. З. 1998. З історії «українізації» вищої школи України у 1920-х роках. Самостійна Україна. Вип. 2.

##submission.downloads##

Як цитувати

Хитровська, Ю. В. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ У 1920–1930-Х РР. Сторінки історії, (47). https://doi.org/10.20535/2307-5244.47.2019.158269

Номер

Розділ

Статті