DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136904

ОБРАЗИ ЄВРОПИ У НАРАТИВАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С. О. Костилєва

Анотація


У статті проаналізовано репрезентації образу Європи в сучасних українських підручниках для вишів. Серед іншого у фокусі дослідження перебувають способи визначення і представлення історичних коренів європейської ідентичності України та спільної європейської історії. Обґрунтовано висновок про те, що європейський компонент у змістовному наповненні навчальних видань для вищої школи досить помітний. Спостерігається також тенденція, в міру подальшої інтеграції України до ЄС, до актуалізації та посилення цього тематичного напряму. При цьому імідж Європи у вітчизняних вишівських підручниках постає передусім через розкриття та популяризацію ідей і цінностей, які протягом багатьох століть були характерними й для українського суспільства.


Ключові слова


Європа, історія України, вузівські підручники, євроінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко, О. Д. 2006. Історія України: Навчальний посібник. К.: Академвидав.

Гарін, В. Б. & Кіпцар, І. А. & Кондратенко, О. В. 2012. Історія України: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури.

Жванко, Л. М. 2010. Краєзнавство: Конспект лекцій (для студентів усіх курсів). Харків.

Бушин, М. І. & Гуржій, О. І., ред. 2016. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Черкаси: ЧДТУ.

Кордон, М. В. 2010. Європейська та Євроатлантична інтеграція України: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури.

Лазарович, М. В. & Лазарович, Н. А. 2012. Історія України: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. К.: Знання, 2012.

Лазарович, М. В. 2013. Історія України: навч. посіб. К.: Знання.

Маер, Р. 2017. Введение. Образ Европы во времена перемен. Репрезентация учебников истории в странах Восточной Европы. Львов: Панорама. С. 5–12.

Образ Европы во времена перемен. Репрезентация учебников истории в странах Восточной Европы. 2017. Львов: Панорама.

Пасічник, М. С. 2006. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навч. посіб. К.: Знання.

Панібудьласка, В. Ф. & Деревінський, В. Ф. & Макогон, В. П. & Тороп, А. В. 2007. Історія України: Конспект лекцій. К.: КНУБА.