РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Автор(и)

 • А. О. Лихолат

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107732

Ключові слова:

науково-технічний комплекс, інновації, регіональна ін- фраструктура, технологічні парки, глобалізація

Анотація

Розглянуто і проаналізовано актуальні проблеми науково-технічного роз-
витку регіонів України.

Посилання

 1. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса / Глазьев С. Ю. — М. : Экономика, 2010 — 255 с.
 2. Ефективність досліджень теоретико-методологічних та прикладних проблем розвитку продуктивних сил України [Текст] / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко та ін.—К. : РВПС НАН Укр., 2010 — 238 с.
 3. Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону : мон. / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко.— К. : УБС НБУ, 2012 — 251 с.
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 01.12.1998 р. № 284-ХІV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 2–3. — С. 18–33.
 5. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-ХІХ (З наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40.
 6. Кацура С. Н. Становление инновационной системы в Украине: национальный и региональный аспекты: мон. / Кацура С. Н. — Донецк : ИЭП НАН Укр., 2011. — 504 с.
 7. Лихолат А. О. Розвиток освітньої і наукової галузей України у ХХ — на поч. ХХІ ст. : навч. посіб. / А. О. Лихолат, О. В. Лихолат. — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 148 с.
 8. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: мон. / Т. Г. Логутова, О. М. Анісімова та ін. — Маріуполь : ДВНЗ «ПТДТУ», 2013. — 303 с.
 9. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році. Стат. зб. / Відпов. за вип. І. В. Калачова. — К. : Держстат Укр., 2013. — 287 с.
 10. Онищенко С. Технопарк як інноваційна модель розвитку будівельного комплексу Полтавського регіону України / С. Онищенко, О. Фурманчук // Бізнесінформ. — 2012.— № 7. — С. 40–43.
 11. Соловйов В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: мон. / Соловйов В. П., Кореняко Г. І., Головатюк В. М. — К. : Фенікс, 2008 — 224 с.
 12. Статист. зб. «Регіони України 2012». — Ч. ІІ / За ред. О. Г. Осауленка. — К. : Держстат Укр., 2012. — 801 с.
 13. Стратегія високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний і регіональний аспекти: мон. / Н. П. Мешко, О. М. Сазонець, О. А. Джусов, під ред. Н. П. Меш ко — Донецк : Юго-Восток, 2012. — 472 с.
 14. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. І. Чижевський, М. М. Шевченко. — К. : Парламентське видавництво, 2009. — 632 с.
 15. Тульчинська С. О. Органічність функціонування інтелектуально-інноваційної системи регіонів : мон. / Тульчинська С. О. — Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2012. — 400 с.
 16. Фаріон І. Регіональні аспекти інноваційної інфраструктури / І. Фаріон, Л. Савчук // Економічний аналіз. — 2010. — Вип. 5. — С. 375–379.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лихолат, А. О. (2017). РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ. Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107732

Номер

Розділ

Статті