ІНФОРМАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ УРСР У СВІТІ В ДОБУ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1990 рр.)

Автор(и)

 • Ольга Володимирівна Махно НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107729

Ключові слова:

перебудова, УРСР, інформаційна політика, інформа- ційна присутність

Анотація

У статті аналізуються зміни державної інформаційної політики за до-
би Перебудови і Гласності, з’ясовуються особливості інформаційної при-
сутності України в світі.

Посилання

 1. Альманах визначних подій : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://calendate.com.ua/event/805
 2. Блюм А. В. Закат Главлита: Как разрушалась система советской цензуры: документальная хроника 1985–1991 гг. : [Электронный ресурс] / Блюм А. В. — Режим доступа : http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/?id=3888
 3. Блюм А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора : [Электронный ресурс] / Блюм А. В. — Режим доступа : http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/total/?id=561
 4. Вачнадзе Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине / Вачнадзе Г. — М. : Книга и Бизнес, 1992. — 424 с.
 5. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ — II) : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://litopys.org.ua/encycl/euii251.htm
 6. Закон СРСР Про пресу та інші засоби масової інформації // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1990. — № 26. — Ст. 492 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1552400–90
 7. Інформаційна політика: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів.—2-ге вид., стер. / Почепцов Г., Чукутс. А. — К. : Б/в, 2008. — 663 с.
 8. Карпенко В. «Інформаційна політика та безпека» : [Електронний ресурс] / Карпенко В. — Режим доступу : http://ukrlife.org/main/karp/bezpeka.htm
 9. Крисенко Д. «Медійний фронт «холодної війни»1980-х рр.»: [Електронний ресурс] / Крисенко Д. — Режим доступу : http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/9-krysenko.pdf
 10. Нудный П. Н. Разработка и реализация информационной политики СССР (1964–1985 гг.) : [Электронный ресурс] / Нудный П. Н. —Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg#ixzz3Q5Usm9jXhttp://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-realizatsiya-informatsionnoi-politiki-v-sssr-1964-1985-gg#ixzz3LsHsN83A
 11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4605, оп. 1, спр. 257, арк. 12.
 12. Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі — ЦДАГО України), ф. 1, оп. 32, спр. 2374, арк. 7–15.
 13. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2375, арк. 28.
 14. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2375, арк. 140–145.
 15. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3376, арк. 33–39.
 16. Штрале А. Закат цензуры в советской Латвии 1985–1990 : [Электронный ресурс] / Штарле А. — Режим доступа : http://opentextnn.ru/data/files/strale_sovlat.pdf

##submission.downloads##

Як цитувати

Махно, О. В. (2017). ІНФОРМАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ УРСР У СВІТІ В ДОБУ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1990 рр.). Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107729

Номер

Розділ

Статті