ІСТОРІЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ І ТЕХНОЛОГІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ)

А. О. Лихолат

Анотація


У статті проаналізовано і систематизовано знання з історії міжнародного науково-технологічного обміну та обґрунтовано його завдання та функції як необхідної умови інноваційного розвитку України в процесі інтеграції у світовий і європейський науковий простір.


Ключові слова


інтеграція, науково-технологічна сфера, інновації, клас- тери, фундаментальні дослідження, промисловий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бегма, В. М., Щеглюк, Б. П. 2013. Перспективи України щодо експорту технологій виробництва товарів військового призначення та подвійного використання як інноваційного напряму розвитку вітчизняної економіки. Проблеми науки. № 12. 21–27.

Бут, О. Ю., Совершенна, І. О. 2010. Принципи формування і функціонування мережі трансферу технологій в Україні. Проблеми розвитку інформаційного суспільства. Київ: УкрІНТЕІ.

Добровольська, А. Б. 2014. Інноваційний чинник в стратегії модернізації України. Проблеми науки. № 7–8. 48–50.

Дунська, А. Р., Лакота, А. Г. 2014. Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку. Проблеми науки. № 3. 2–8.

Дунська, А. Р. 2014. Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств в умовах світового ринку. Київ: Кондор.

Дячук, І. Д. 2008. Інтеграція космічної галузі України з глобальною інноваційною сферою. Проблеми науки. № 3. 15–22.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. № 143-v. 2006. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 12. 102.

Карнаухов, І. М. 2014. Про спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів». Вісник НАН України. № 9. 23–28.

Ляшенко, О. М. 2007. Моделі кластеризації та трансферу технологій в умовах глобального середовища. Тернопіль: ТНЕУ.

Мешко, Н. П., Сазонець, О. М., Джусов, О. А. 2012. Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти. Донецьк: Юго-Восток.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році. 2013. Київ: Держстат України.

Одатюк, І. В. 2014. Перспективи зростання високотехнологічного виробництва в Україні. Проблеми науки. № 6. 28–38.

Одатюк, І. В. 2014. Результативність державної політики розвитку високих технологій. Проблеми науки. № 9. 8–17.

Омельяненко, В. А. 2014. Теоретичні основи визначення ефектів трансферу технологій при міжнародному співробітництві в космічній галузі. Проблеми науки. № 7–8. 78–81.

Патон, Б. Є. 2014. Основні підсумки діяльності НАН України в 2013 році та заходи реалізації концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки. Наука та наукознавство. № 2. 3–14.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017. Економічний дискусійний клуб. 2017. [Online] Available at: https://tinyurl.com/kjjgj9p [Дата звертання: 27.04.2017].

Рейтинг країн світу: карта, мальована цифрами. 2014. Львів: Піраміда.

Скляренко, О. О. 2014. Міжнародна конкуренція в сфері перспективних технологій. Проблеми науки. № 7–8. 35–39.

Федулова, Л. І., Андрощук, Г. О. 2014. Особливості розвитку інноваційної політики Європейського Союзу: виклики для України. Проблеми науки. № 7–8. 40–46.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105464

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.