ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ЯК ОДИН З ДІЄВИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З РЕЛІГІЄЮ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

 • О. І. Висовень ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105462

Ключові слова:

Євангельські християни-баптисти, сталінська релігійна політика, релігійні громади

Анотація

У статті на базі архівних документів з фондів ЦДАВО України, зокрема Ф. 4648 (Уповноваженого ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР) названо методи, які використовували уповноважені органи для зняття з реєстрації та розпуску громад ЄХБ УРСР у повоєнний період.

Посилання

 1. Докладные записки и справки правительственных работников Совета при СМ СССР о результатах обследования работы областных уполномоченных за (1946 г.). Центральний державний архів вищих органів влади України (Далі — ЦДАВО України), ф. 4648, оп. 2. спр. 13.
 2. Крючков, Г. 1989. 20 лет по пути возрождения. Слово на юбилей председателя Совета Церквей ЕХБ, По пути возрождения. Москва.
 3. Лахно, О. 2009. Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940–1980-ті роки). Полтава: Друкарська майстерня.
 4. Особий сектор ЦК КП України. Справка Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по УССР — о дислокации секты Евангельских християн-баптистов в г. Киеве. (1949 р.). Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі — ЦДАГО України), ф. 1, оп. 37, с. 2/9.
 5. Переписка с Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по вопросам снятия с регистрации религиозных обществ УССР (1946 г.). ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 2, спр. 12.
 6. Переписка с уполномоченным Совета по Запорожской и Закарпатской,
 7. Измаильской и Киевской областей Украинской ССР по вопросам снятия с регистрации и закрытия молитвенных домов. Том II. (1949 г.). ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 2, спр. 71.
 8. Петров, С. 2014. Євангельські церкви в зовнішньополітичному векторі релігійної політики СРСР в 1941–1948 рр. Схід. № 1. 160–165.
 9. Рада у справах релігійних культів. 2015. [Online] Режим доступу:
 10. https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_у_справах_релігійних_культів
 11. Решения и постановления исполкомов областных районных Советов депутатов и трудящихся о закрытии молитвенных домов по областям Украинской РСР (1945 г.). ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 2, спр. 2.
 12. Уполномоченному Совета по делам религиозных культов при Совете
 13. Народных Комиссаров СССР по Украинской ССР. Постановления Совета Народных Комиссаров СССР об организации Совета по делам религиозных культов при Совнаркоме СССР (1944 г.). ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 2, спр. 1.
 14. Уполномоченному Совета по делам религиозных культов при Совете
 15. Народных Комиссаров СССР по Украинской ССР. Выписки из протоколов заседаний Совета Министров СССР (1947 г.). ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 2, спр. 25.
 16. Циркулярные-инструктивные письма по делам религиозных культов приСовете Министров СССР. Уполномоченным Совета при местах (1946 г.). ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 2, спр. 11.
 17. Шкаровский, М. 2016. Сталинская религиозная политика и Русская
 18. Православная Церковь в 1943–1953 годах. [Online] Режим доступа: http://krotov.info/history/20/1940/shkar_01.htm

##submission.downloads##

Як цитувати

Висовень, О. І. (2017). ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ЯК ОДИН З ДІЄВИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З РЕЛІГІЄЮ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Сторінки історії, (44). https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105462

Номер

Розділ

Статті