Перевірка наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст

Автор(и)

 • В. А. Ткачук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105451

Ключові слова:

Уніатська Церква, антимінс, мощі, XVIII ст., Літургія

Анотація

У статті досліджується процедура перевірки наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст.

Посилання

 1. Антимінс Леона Кішки. 1711. Відділ графіки Національного Києво-
 2. Печерського історико-культурного заповідника, КПЛ-Гр 882.
 3. Антимінс Леона Шлюбича-Заленського. 1690-ті. Відділ графіки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, КПЛ-Гр 884.
 4. Антимінс Якова Суші. 1678. Відділ графіки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, КПЛ-Гр 883.
 5. Архив Юго-Западной Росии. 1864. Ч. I. Т. III. Киев.
 6. Архив Юго-Западной Росии. 1864. Ч. I. Т. II. Киев.
 7. Архив Юго-Западной Росии. 1871. Ч. I. Т. IV. Киев.
 8. Гармония Восточной Церкви с Костелом Римским 1608 года. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 2 / Русская историческая библиотека, издаваемая археографической комиссией. Т. VIII. Петербург, 1882.
 9. Ґіль, А., Скочиляс, І. 2012. Генеральні візитації церков і монастирів
 10. Володимирської унійної єпархії кінця XVII — початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи. Львів — Люблін: Б/в.
 11. Ґіль, А., Скочиляс, І. 2013. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Б/в.
 12. Дело общее о выдаче святого мира, перемещения святых антиминсов в разные церкви. 1798. Центральний державний історичний архів України в м. Києві
 13. (ЦДІАК України), ф. 127, оп. 352, спр. 25.
 14. Денисова, Т. 2012. Святий антимінс: термін, історія виникнення, форма та матеріали виготовлення, особливості використання, становлення іконографії.
 15. Апологет. Матеріали V Міжнародної наукової конференції м. Львів, 23–24 листопада 2012 р. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво. Львів, 138–143.
 16. Никольский, К. 2012. Об антиминсах Православной Русской Церкви. Москва: Новоспасский мужской монастырь.
 17. Ошуркевич, Л. 2013. До питання вивчення й каталогізації антимінсів українських ієрархів із колекції Національного музея у Львові ім. А. Шептицького.
 18. Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: матеріали міжнародної конференції 25–27 вересня 2013 р. Львів.
 19. Понтификалъ. Си єстъ служебникъ стительскїй съдержашъ в сєбѣ, по Чину стыѣ Восточныѣ Церкви, Литургїю Святитєлскую, освящєніє Антїмисовъ Миросвятого, постановлєнїє въ всѣчины Ієрєйскїѣ и прочая. 1716. Въ Супраслю.
 20. Сидор Ошуркевич, о. 1994. Українська антимінсна гравюра XVII–XVIII століть. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. CCXXVII. Праці Секції мистецтвознавства. Львів.
 21. Собраніе припадковъ краткоє, и дховнымъ Особомъ потребное. 1722. Супрасль.
 22. Dzieje wizyty generalney sokolowskiego umańskiego i zywotowskiego dekanatów. 1782. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІРНБУВ), ф. І, спр. 2467.
 23. Januarius M. Izzo. 1975. The antimension in the liturgical and canonical tradition of the Byzantine and Latin churches: an inter-ritual inter-confessional study. Rome.
 24. Wizyta generalna dekanatow niemierowskiego, kalnickiego, zywotowskiego. 1789–1790. ІР НБУВ, ф. I, спр. 2478.
 25. Wizytacja generalna dekanatów baryszywskiego, braginskiego, dymerskiego, berdyczowskiego. 1751. ІР НБУВ, ф. I, спр. 2464.
 26. Wizytacja dekanatu tetyjowskiego. 1783. ІР НБУВ, ф. І, спр. 2469.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ткачук, В. А. (2017). Перевірка наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст. Сторінки історії, (44). https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105451

Номер

Розділ

Статті