Фінансування журналу

Видавець

Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute