Фінансування журналу

Видавець

Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"