Редакція

Редакційна колегія

Людмила Володимирівна Гриневич, Інститут історії Національної академії наук України, Україна

Юрій Перга, НТУУ "КПІ", Україна


Людмила Русланівна Ігнатова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна